Tyto obchody jsou velmi vyhledávané lidmi

Obchodní podmínky

Na této stránce naleznete smluvní podmínky našich stránek, jak je zpřístupnila International Coupon Network. V těchto všeobecných podmínkách uvádíme, za jakých podmínek vám nabízíme informace na našich webových stránkách.

Duševní vlastnictví

Použití informací na této webové stránce je bezplatné, pokud tyto informace nekopírujete, nešíříte nebo jinak nepoužíváte či nezneužíváte. Informace na této webové stránce můžete znovu použít pouze v souladu s předpisy závazného zákona.

Bez výslovného písemného souhlasu není dovoleno znovu používat text, fotografie nebo jiné materiály na této webové stránce. Duševní vlastnictví spočívá na International Coupon Network nebo na právoplatném vlastníkovi, pokud byla fotografie zakoupena.

Ceny na našich stránkách se snažíme co nejpřesněji odrážet realitu a zamýšlené ceny. Chyby, které se vyskytnou a jsou rozpoznatelné jako chyby v programování nebo psaní, nikdy nepředstavují důvod pro nárokování nebo převzetí smlouvy nebo dohody.

International Coupon Network se snaží o web, který je co nejaktuálnější. Pokud jsou i přes toto úsilí informace nebo obsah na tomto webu neúplné nebo nesprávné, nemůžeme za to přijmout žádnou odpovědnost.

Informace a/nebo produkty na této webové stránce jsou nabízeny bez jakékoli formy záruky a/nebo nároku na správnost. Vyhrazujeme si právo změnit, odstranit nebo přemístit tyto materiály bez předchozího upozornění. IkZegKorting.nl nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace obsažené na webových stránkách, na které odkazujeme prostřednictvím hypertextových odkazů.

Změny

Pokud se tyto podmínky změní, najdete na této stránce nejnovější verzi prohlášení o vyloučení odpovědnosti našich stránek. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto textu, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected].